Det skriver styremedlem i NHO Arktis, Thomas Myhre, i et opprop sendt til Lofotposten. Han peker på at byggingen av et test- og øvingssenter på Fiskebøl bør komme i gang snarest mulig.

– Beslutningen om å etablere et internasjonalt test- og øvingssenter for arktisk oljevern på Fiskebøl er basert på en lang og grundig demokratisk prosess over en tiårsperiode. Både Regjeringen og Stortinget har gjort vedtak om at senteret skal bygges. Etter flere utredninger gjort i regi av Kystverket er det dessuten tatt beslutninger både om senterets beliggenhet, innhold, omfang og investeringskostnader. Senteret på Fiskebøl er fastslått i nasjonale styringsdokumenter som Nordområdemeldingen og Nasjonal transportplan, påpeker Myhre.

I oppropet viser styremedlemmet til at Samferdselsdepartementet sendte ut pressemelding den 14. juni 2021 om valg av konsept for senteret, og om planlagt byggestart i 2021. Den 6. august 2021 besøkte statsminister Erna Solberg Fiskebøl sammen med Kystverkets direktør for miljøberedskap, Hans Petter Mortensholm, for å markere avgjørelsen og orientere om planene.

– Næringslivets organisasjoner og universitetene i Nord-Norge ber nå myndighetene om å komme i gang med etableringen i tråd med vedtakene som er gjort, og uten ytterligere forsinkelser. Oljevernberedskapen i nord trenger opprustning nå, noe blant annet Riksrevisjonen påpekte i sin rapport den 26. mars 2019. Styrket oljevernberedskap inkludert testing og øving må iverksettes snarest. Beslutningen om lokalisering på Fiskebøl står fast. Et internasjonalt test- og øvingssenter for oljevern i Arktis må nødvendigvis ligge i nord, skriver Myhre videre.

Oppropet er signert av UiT Norges arktiske universitet ved rektor Dag Rune Olsen, ord universitet ved rektor Hanne Elenora Solheim Hansen, NHO Arktis ved styreleder Terje Aunevik, NHO Nordland ved styreleder Espen Haaland, Narvikregionens næringsforening ved direktør Svein Erik Kristiansen, Harstadregionens næringsforening ved direktør Ole-Jonny Korsgaard, Vågan næringsforening ved daglig leder Espen Berg Knutsen og Hadsel næringsforening ved styreleder Gustav Antonio Gjessing.