Nå nærmer det seg ferdigstillelse og ferdigattest, noe som innebærer at bygningen får den endelige godkjenningen og brukstillatelsen.

- Kan brukes som normalt

Arbeidene som pågår nå, under ledelse av rådgivningsfirmaet WSP Norge AS, er ventet ferdigstilt ved utgangen av september. WSP har nettopp søkt Vestvågøy kommune om utsettelse frem til 30. september, og leder for eiendomsforvaltning i Vestvågøy kommune, Arild Jakobsen, beskriver dette som en mindre forsinkelse.

Det som gjenstår, ifølge søknaden fra WSP, er ombygging av kafélokaler, oppfyllelse av brannkonsept og innsamling av sluttdokumentasjon.

Ifølge Jakobsen har det ingen praktisk betydning at Meieriet Kultursenter ennå ikke har permanent brukstillatelse, og han sier til Lofotposten at bruken av bygningen kan foregå som før.

31 millioner

Det var høsten 2019 at Vestvågøy kommunestyre bevilget penger til ferdigstillelse av Meieriet.

Den totale budsjettposten til ferdigstillelsen er 31 millioner eks. moms, og Arild Jakobsen kan fortelle at dette har man klart å holde seg innenfor.

Ifølge Jakobsen har ikke overraskelsene underveis vært større enn det har vært tatt høyde for i beregningen av hva arbeidene vil koste.

Den synlige delen av det som ikke er ferdig, er kaféen i inngangspartiet.

- Den vil stå ferdig i april, forteller Arild Jakobsen.