I morgen åpner Hålogalandsbrua til 3,8 milliarder kroner. Og blir en av Skandinavias dyreste bompasseringer

Bompengetaksten på Hålogalandsbrua skiller seg ut som høy.