Gå til sidens hovedinnhold

Nå har UNN kjøpt sykehustomt i Narvik

Artikkelen er over 5 år gammel

Punger ut 9,7 millioner.

UNN har nå bestemt seg for å bruke 9,7 millioner kroner på å sikre seg tomteområdet der Nye UNN Narvik skal bygges.

Det skriver UNN i en pressemelding, skriver Fremover.

- I dagens styremøte ved UNN HF ble det vedtatt å sluttføre kjøpet av totalt 60 mål ved Furumoen fra LKAB Norge AS. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at Helse Nord stiller investeringsramme til disposisjon, i henhold til budsjettet som er avsatt i Helse Nord RHFs investeringsplan for 2019. UNN vil nå fremme sak overfor Helse Nord RHF, der budskapet er at midler til investering i tomten frigjøres i år, når rullering av investeringsplan gjennomføres i juni 2015, skriver UNN.

– Vi har valgt å sikre oss tomta mens den var tilgjengelig og vi hadde et tilbud på den. Dermed vil alt ligge til rette for å gå i gang med byggingen når den tid kommer, sier styreleder Jorhill Andreassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Byggestart i 2019

Styret ved UNN bestemte allerede i 2009 at det nye sykehuset i Narvik skulle lokaliseres på Furumoen. Dette etter utredning av totalt fire tomtealternativer, der avgjørelsen ble tatt med vektlegging på tomtekvalitet, sykehusfaglige kriterier, økonomi og samfunnsutvikling.

Nå var tiden inne for kjøp av det aktuelle området, blant annet for å sikre at tomt og bygging av transportveier, inklusive tunnel fra E6, er klart til planlagt byggestart i 2019.

– Denne tomten er vurdert som best egnet for etablering av Nye UNN Narvik. Tomten er taksert, og prisforlangende gjenspeiler taksten, fremgår det av styredokumentene fra dagens møte.

Nye UNN Narvik ventes ferdigstilt og klart for prøvedrift til fjerde kvartal i 2022. På litt kortere sikt skal tiden brukes til å lage prosjektskissen for hva sykehuset skal inneholde.

Kommentarer til denne saken