«Debatten om nasjonalpark på Moskenesøya har dundret inn i avisene som en løpsk okse i parringstida»

Ørjan Arntzen (Vestvågøy SV),  Bjørn Jensen (Moskenes SV), Marius Jøsevold (Leder Nordland SV), Hilde Sofie Aasgaard (Vågan SV).

Ørjan Arntzen (Vestvågøy SV), Bjørn Jensen (Moskenes SV), Marius Jøsevold (Leder Nordland SV), Hilde Sofie Aasgaard (Vågan SV). Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SV etterlyser redelighet i debatten om nasjonalpark.

DEL

Nok må være nok

MeningerDebatten om nasjonalpark på Moskenesøya har dundret inn i avisene som en løpsk okse i parringstida. Tidvis kan det virke som at det omhandler liv og død. Selv har vi vært positive til utredning av nasjonalpark. Vi har stor respekt for de med andre meninger, men siden motstanderne av nasjonalpark til stadighet legger frem grove løgner er det på tide å sette ned foten.

I følge departementets åpne journaler argumenterer Kjetil Arntzen i et brev til statssekretær Kathrine Pernille Olsen om sin bekymring for at nasjonalparken vil føre til stopp i Lofotfisket: «Hva videre konsekvenser vil skje når fredningen blir 3-6 nautiske mil fra land.» Som Arntzen nok vet, eller burde ha visst, før han tok kontakt med departementet er nasjonalparken foreslått på landarealer. Nasjonalparken er en park som skal etableres på Moskenesøya. Det er ikke en marin nasjonalpark. Det eneste som er vernet utenom Moskenesøya er skjærgårdsøyer på grunn av hekkende fugl. Havområdene eller havbunnen utenfor disse øyene er ikke vernet.

I tillegg pekes det i brevet på at fredningen vil foregå i randsonene. Dette er en argumentasjon som motstanderne konsekvent gjentar for å tåkelegge og føre innbyggerne i lofotkommunene bak lyset. Nasjonalparken er nasjonalparken. Alt utenfor nasjonalparken er utenfor nasjonalparken. Enkelt og greit. Innbyggerne påvirker selv grensene ved å avgi høringsuttalelser eller vise engasjement. Det er derfor enkelt å slå fast at det Arntzen i brevet til departementet kaller randsonen til nasjonalparken ikke vil være underlagt annet enn kommunens vanlige reguleringsplaner. Dersom noen sier noe annet er dette direkte feil.

I et brev med underskrifter til Moskenes kommune fra oktober 2014 skriver Bjørn Erik Larsen at mange av grunneierne er bosatt utenfor kommunen. Dette mener vi er et viktig poeng. Poenget går i begge retninger. Det er mange grunneiere som er bosatt utenfor nasjonalparken. Det er også mange brukere av allemannsretten i området som er bosatt utenfor kommunen. Derfor håper vi at kommunestyret tar med i betraktningen det faktum at nasjonalparken er av interesse for befolkningen i de andre Lofotkommunene. Faktisk er en nasjonalpark i Moskenes av både nasjonal og internasjonal interesse.

Det er derfor Nordland SV har engasjert seg i saken, og det er derfor lokallaget i SV har vært positive til utrede saken. Utredningen skal være politikernes verktøy for å ta en riktig avgjørelse. Dersom utredningen viser store ulemper ved nasjonalparken vil verken SV eller andre politikere gå inn for nasjonalpark.

Når man ser denne prosessen utenfra driver motstandsaksjonen med systematisk feilinformering for å få flest mulig til å bli motstandere av prosessen. Samtidig som man i offentlige brev henger ut både prosjektleder og kommune ved å påstå prosessen ikke er ført etter boken. Litt profesjonalitet av Folkeaksjonen mot Nasjonalpark og deres tilhengere hadde vært å forvente, og påstander som er referert i dette brevet er sannsynligvis med å undergrave alle andre motstandere av nasjonalparken som er opptatt av redelighet og å finne gode løsninger.

En viktig del av demokratiet, i tillegg til folkeavstemninger, er også redelighet, korrekthet og å gi innbyggere rett informasjon. Som politiker er det enkelt å sitte og se på at en nasjonalpark møter motstand. Det er politikeres oppgave å ta både populære og upopulære beslutninger. Som menneske er det vanskeligere å se at prosjektleder og lokalpolitikere blir hengt ut og latterliggjort via offentlige og feilaktige brev til diverse instanser. Dette må stoppe og normal folkeskikk bør gjenopprettes.

Les også: Fylket sier nei til nasjonalpark i Lofoten

Les også: – Grov påstand om politikerne

Artikkeltags