Å bo og leve i Lofoten også i framtiden, ble tirsdag arrangert som en politisk dugnadskveld på kafeen Sans og samling på Leknes.

Dette etter at den politiske duellen mellom Ap og Høyre, samt mellom Vågan og Vestvågøy var over.

– Vi har fire spørsmål som vi vil stille rikspolitikerne. Disse handler om verdensarv, oljeboring, søppel, turisme og turistslitasje av naturen, forteller Mona Fagerås i Vestvågøy SV, medarrangør sammen med Vestvågøy Høyre. Og lokalpolitikerne fikk svar på sitt første spørsmål; om verdensarv.

– Hvis dere får en Lofotodden nasjonalpark og verdensarv, vil det utlyse ressurser og tilskudd til forvaltning – og flere turister. Hvis jeg var fra Lofoten ville jeg ha brukt store ressurser på å få verdensarvstatus. Vi vil ta saken opp i Stortinget og spørre regjeringen om de vil forfølge saken videre, sier Solhjell.

Også Astrup sier de vil se på saken på nytt.

– Nå kom avgjørelsen om nasjonalpark like før sommeren, og Lofoten vil være attraktivt også uten verdensarvstatus. Men vi vil se på saken på nytt, sier han.

Like konkrete løfter ble ikke Vestvågøy-samfunnet til del, når det gjelder midler til tiltak for å legge bedre til rette for den høye trafikken i naturen i Lofoten.

 

– Bruken av naturen har økt. Det er nordlyssafari, ski, fototurister, kajakk og fjellturer. Det er folk under fjellet, og på fjellet. Året rundt. Vi trenger sikringstiltak, toalett. Hvem skal betale dette? Kommunene har ikke råd til å ivareta dette selv. Hvordan vil dere stille dere til en turistskatt, spør Trygve Steen på vegne av arrangøren – og turistnæringen.

Steen får Solhjell litt på glid.

– Verdensarvstatus og nasjonalpark vil utløse ressurser til å forvalte områdene på en god måte. Det er et åpenbart delsvar. Jeg er ikke for å innføre en turistskatt, men jeg er åpen for en forsøksorden, sier han.

 

Astrup viser på sin side til de ulike, etablerte støtteordningene. Som ifølge Steen er for dårlige. Ei heller kan verken Solhjell eller Astrup gi noen svar på hvem som bør ha ansvar for det marine avfallet. I dag er det ingen, eller deg og meg.