Det sier seksjonsleder Olav Nord-Varhaug i Miljødirektoratet. Denne uken anbefalte direktoratet at 104 kvadratkilometer på Moskenesøya blir nasjonalpark. Regjeringen skal ta stilling til spørsmålet i løpet av året.

Nord-Varhaug har fulgt prosessen på vegne av Miljødirektoratet siden forslaget ble lansert for ca. ti år siden. Han viser til at ulike regjeringer har fulgt anbefalingene fra direktoratet og kommunene. Norge har 39 nasjonalparker på fastlandet og syv på Svalbard.

– Det tror jeg skjer denne gangen også. Prosessen er vel kjent i regjeringen, og miljøvernministeren sa i fjor at det vil falle en avgjørelse i 2017. Og jeg tror at svaret blir ja. Men Lofotodden blir trolig den siste. Det er ikke flertall i Stortinget for flere nasjonalparker.

Hva følger med av penger?

– Det skal etableres et lokalt styre som får i ansvar å søke om midler fra tiltaksmidlene vi fordeler. Vi har en ganske stor post til fordeling blant parkene. Hvor mye vi har til fordeling avgjøres i statsbudsjettet hvert år. Dessuten vil vi anbefale at det opprettes stilling som nasjonalparkforvalter. Staten avgjør om stillingen skal opprettes.

Hva er spesielt med Lofotodden i forhold til andre nasjonalparker?

– Tindelandskapet og havet. Her er en del strandtyper som ikke er representert i andre nasjonalparker/verneområder. Det vil øke representasjonen av naturtyper knyttet til nasjonalparkene.

Møysalen nasjonalpark i Vesterålen har bedt om at det opprettes en stilling knyttet til Statens Naturoppsyn dersom Lofotodden nasjonalpark opprettes.

– Det er ikke tatt stilling til. Det vil være en stilling som eventuelt kommer i tillegg til forvalter, sier Nord-Varhaug.

Les også: Høyre frykter Lofotodden nasjonalpark stopper oljen

Fredvang

Selv om mesteparten av nasjonalparken ligger i Moskenes kommune, ser Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal fordeler for sin kommune.

– Fredvang blir også en port inn i nasjonalparken. Vi ser for oss at det også etableres et informasjonssenter på Fredvang.

Flakstad kommune vedtok i desember å innstille salget av skolebygget på Fredvang, og heller vurdere å bruke bygget til lokalsamfunnsutvikling.

– Bygdelaget på Fredvang og Krystad er aktive i forhold til denne utviklingen. Nasjonalparken kan bli et viktig bidrag for å skape mer aktivitet, mener Sørdal.

Les også: Fylkestinget sier ja til Lofotodden nasjonalpark