Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen svarte i forrige uke SV om at regjeringen vil fatte en beslutning før sommeren om det skal bli nasjonalpark eller ikke på Moskenesøya. Nordland Unge Høyre vil fram til avgjørelsen faller engasjere seg sterkt mot.

– Jeg opplever ikke at Høyre er for park. I fylkestinget stemte vi mot. Moskenes Høyre er mot. Nå ber UH innstendig om at regjeringen sier nei til nasjonalpark. Vern er bra, vi verner fuglefjell og vi verner fjell, men å legge en nasjonalparkstatus over nesten en hel kommune er ikke bra. Det mener vi stopper mye av utviklingen og kommer ikke lokale grunneiere til gode, sier vararepresentant til Stortinget og medlem i fylkesstyret i Nordland UH, Elizabeth Åsjord Sire, etter at fylkesstyret møttes på Leknes i helgen.

– Trenger ikke park

Den foreslåtte nasjonalparken omfatter 104 kvadratkilometer av Moskenesøya, i kommunene Moskenes og Flakstad. I april 2015 stemte 58 prosent i Moskenes mot nasjonalpark, 41 prosent for. Valgdeltakelsen var 44 prosent. Flertallet i kommunestyret sa derimot ja. Det samme gjorde fylkestinget.

– Dette er en sak som splitter mange og har ført til stort engasjement rundt om i regionen. Når saken har blitt så stor burde man lyttet til befolkningen. Vi er i ferd med å gjøre hele Lofoten til ett utstillingsvindu, dersom denne søknaden blir godkjent, sier Åsjord Sire som også er lokalpolitiker i Vågan.

Ungdomspartiet mener Lofoten ikke trenger trekkplastre som nasjonalpark. De frykter også at vern av store deler av Moskenesøya kan båndlegge området for eventuell framtidig næringsvirksomhet.

– Det er utrolig bra med turisme, det er bra med reisende, men det er også bra med utvikling, nytenkning og vekst. Det er dette som gjør at våre kommer hjem, ikke som turister som er her i sesongen og drar, sier fylkesleder i Nordland Unge Høyre, Jim Simonsen Jenssen.

Vern og bruk

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista) ser ikke parken som et utstillingsvindu.

– Nasjonalparken betyr bruk og vern av området. Det blir få restriksjoner i forhold til dagens. Statusen som nasjonalpark håper vi skal gi bedre mulighet for blant annet skjøtsel av området, hindre gjengroing og ta vare på kulturminnene i området.

Hun tviler sterkt på at en nasjonalpark får negative konsekvenser for næringsutvikling.

– Området vi snakker om er vanskelig tilgjengelig og værhardt, sier Rasmussen og trekker fram at Lofotrådet har anbefalt nasjonalpark.

Les også: Lofoten kan få nasjonalpark før sommeren