Oppgraderer Nasjonal turistvei i Lofoten

Artikkelen er over 5 år gammel

Strekningen på E10 fra Raftsundet til Å er en del av de 18 nasjonale turistveiene i Norge. Veistrekningene ble utpekt i 2005. Strekningene er blitt attraksjoner, men det er ikke planer om nye.