- Jeg er kjempeskuffet over deltakelsen, bare 44 prosent møtte opp. Jeg er usikker på hvilket råd jeg har fått. Nå må jeg tenke litt, sier ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes kommune etter folkeavstemningen om nasjonalpark mandag.

På hjemmesidene til Moskenes kommune kunne man litt etter kl. 20 mandag finne resultatet av folkeavstemningen om Lofotodden Nasjonalpark.

Av de stemmeberettigede deltok 44 prosent fordelt med like mange på forhåndsstemmer og valgdagsstemmer.

Resultatet ble 41 prosent ja og 58 prosent nei.

Én prosent stemnte blankt.

Lillian Rasmussen vet ikke hvorfor så pass få valgte å delta i avstemningen. I politiske valg er deltakelsen på opp mot 65 prosent. Nå var det 20 prosent færre.

- Hadde vi visst hvorfor, hadde vi kunnet gjøre noe med det i forkant. Jeg trodde egentlig at mange folk skulle delta, da det har vært så pass mye engasjement. Det har også vært mulig å forhåndsstemme helt fra 24. mars, i over en måned, sier en skuffet ordfører.

I valglokalet mandag formiddag: Kø ved stemmelokalene på Reine

Har forberedt og engasjert på flere måter: Utstilling om hvordan lofotøya ble til

Kommunestyret i Moskenes vil behandle saken om Lofotodden nasjonalpark i slutten av juni.

- Men det er ikke vi som kan avgjøre saken. Kommunestyret kan sende søknad, men avgjørelsen tas på et nasjonalt nivå, sier Moskenes-ordføreren.

Nå settes grensene

Slik blir grensene for nasjonalparken