Vent med arv

Vil vente: NHO Reiseliv mener Lofoten må ses på som en helhet når det gjelder bruk og vern av natur. Nå ber organisasjonens avdeling i Nord-Norge og at Lofotodden nasjonalpark utsettes. foto: hugo johansen

Vil vente: NHO Reiseliv mener Lofoten må ses på som en helhet når det gjelder bruk og vern av natur. Nå ber organisasjonens avdeling i Nord-Norge og at Lofotodden nasjonalpark utsettes. foto: hugo johansen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

NHO Reiseliv anbefaler å utsette arbeidet med Lofotodden nasjonalpark.

DEL

NHO Reiseliv er generelt positiv til opprettelse av nasjonalparker. Når det gjelder parken på Moskenesøya har imidlertid medlemsbedrifter i Lofoten anbefalt organisasjonen å slå et slag for verdensarvstatus.
«Lofoten bør sees i en helhetssammenheng hva gjelder reiseliv ... stor uenighet i Lofoten om etablering av Lofotodden nasjonalpark, inkludert hvordan en nasjonalpark og randsoner skal kunne brukes i framtiden. NHO Reiseliv Nord-Norge ber følgelig om at saken utsettes i påvente av at Lofotens verdensarvstatus er endelig avklart, heter det i høringsuttalelsen fra NHO Reiseliv i landsdelen.
– Vi er ikke mot opprettelse av nasjonalparken, men følger innspillet fra medlemsbedrifter i Lofoten. Derfor ønsker vi å se Lofoten som helhet. Verdensarvstatus vil gjøre hele regionen mer synlig. Da kommer debatten om hvordan naturområder i hele Lofoten kan utnyttes i reiselivssammenheng. Naturbaserte opplevelser er grunnplanken i turistnæringen i Lofoten og Nord-Norge, sier regiondirektør Geir Solheim til Lofotposten.

Skytefelt

Fylkesmannen har fortsatt ikke fått klart svar fra Forsvarsbygg om framtidig bruk av Stokkvika skyte- og øvingsfelt på yttersiden av Moskenesøya. Stokkvika ligger inne i det foreslåtte nasjonalparkområdet. Fylkesmannen ønsker ikke å ta området ut av det foreslåtte området.
– Dersom Fylkesmannen fortsatt anser øvingsfeltet å være i strid med hensikten bak opprettelsen av nasjonalpark, må behovet og prioriteringer av Forsvarets aktiviteter her bli gjenstand for en avveining mellom verneinteresser og forsvarssektoren gjennom den videre prosessen, heter det i høringsuttalelsen.
Skyte- og øvingsfeltet har kun vært sporadisk i bruk de senere årene. Forsvarsbygg vurderer området som et de beste for sjø-til-land-øvelser.
«Forslaget som nå foreligger om nasjonalpark må uansett kunne sies å være problematisk i forhold til en videreføring av alle feltets kapasiteter», skriver Forsvarsbygg.
Grunneiere i Bunesfjorden og Bunes har levert sine forslag til grenser for nasjonalparken. I høringsuttalelsen trekker de fram behovet for bedre tilrettelegging for de mange som besøker Bunesstranda.
– Toalettforhold og søppelhåndtering er nødvendig å gjøre noe med. Veien fra Vindstad, og sti over Einangen må utbedres. Utedo på Bunes må restaureres og driftes, heter det i uttalelsen.
Museum Nord håper nasjonalparken opprettes.
– Dersom oppsitterne og myndighetene blir enige, synes vi det er positivt at Tuv og Ånstad inngår i parken. Vi ser det også som ønskelig at det flotte støanlegget på Ånstad blir berget/reparert, heter det i uttalelsen.

Artikkeltags