«Clean Up Lofoten» heter prosjektet som de neste fem årene skal løfte forsøplingsproblematikken høyere opp på den lokale dagsorden. Prosjektet er et samarbeid mellom Lofoten Avfallsselskap og Promo Norge, og med Lofotrådet som samarbeidspartner.
Clean Up Lofoten håper å få penger til forebygging og bevisstgjøring av bedrifter og privatpersoner, og legge til rette for opprydding.

 Aksjonen har fått engelsk navn fordi LAS ønsker å nå utlendinger bosatt i Lofoten og turister.

Har du deltatt i rydding utendørs i vår? Fortell om det i kommentarfeltet!


Monika Kleffelgård Hartviksen i Lofoten Avfallsselskap.

– Våre erfaringer viser at mye av avfallet oppstår lokalt, og at det er stort potensial i å få redusert forsøpling fra lofotinger og besøkende/turister, for et renere Lofoten de neste fem årene. Det må en adferdsendring til, i dag havner fortsatt mye avfall ut i naturen blant annet gjennom bilvinduet, dumping av avfall ved glasscontainere og rasteplasser, for ikke å glemme brenning av avfall, sa informasjons- og kvalitetsleder Monica Kleffelgård Hartviksen i Lofoten Avfallsselskap da hun orienterte Lofotrådet.

Les også: – De behandler rasteplassen som søppelplass

– Trenger penger

Hartvigsen trakk fram at i løpet av fire år er 64 tonn søppel fjernet fra strender og langs veiene. I 2014 ble 16 tonn ryddet gjennom Rusken-aksjonen i Lofoten.
– Vi kan være stolte av innsatsen som gjøres av mange frivillige i Lofoten.
En utfordring knyttet til rydding av såkalt «herreløst avfall» er økonomien.
– Vi har et prinsipp i Norge om at forurenser betale, men avfall på avveie faller mellom to stoler når forsøpler ikke er identifisert. Derfor trenger vi forutsigbarhet og midler for å sette dette høyere på dagsorden, sier Hartviksen.

Les også: Rydder Refsvika

AP etterlyser samarbeid

LAS har bidratt til Strandryddeaksjonen, og har hatt store kostnader til å hente søppelet med helikopter. Kommunene har tatt regningen for vårryddeaksjon Rusken.
Hartviksen mener mye har skjedd på de 5 årene LAS har vært aktør i strandrydding.
– Nå er det satt av ti millioner kroner på statsbudsjettet til å rydde søppel, men vi vet ennå ikke hvordan disse blir fordelt, sier Hartviksen.
I Lofotrådet mente Hugo Bjørnstad (Vågan Ap) at Lofoten burde etablere kontakt med miljøetater i andre land.
– Mye av søppelet som driver i land i Lofoten kommer fra kontinentet, blant annet fra båter som passerer kysten. Foruten å rydde bør vi se om samarbeid med aktører i andre land kan redusere forsøplingen, mente Bjørnstad.

Les også: Møtte fra fjern og nær for å rydde Rækvika