I Reinefjorden tar Vester hodetelefonene fort fra ørene. Tre båter kommer i full fart under brua.

- Det er utrolig mye bråk, uholdbart. Jeg kan ta av hodetelefonene min, hvaler kan ikke det. De må leve i denne støyen og det gir dem mye stress.

Snart kjører syv motorbåter rundt og Vester kan igjen glemme lydopptak i dag. Det skjer stadig oftere.

- I de tolv årene jeg har studert kommunikasjonen mellom kval, har jeg bare fått ca 150 timer med lydopptak av spekkhoggere. De er ikke alltid så pratsomme, faktisk, bare spesielt når de er på jakt, som her i Reinfjord etter sild. Men av 150 timer er bare halvparten brukbare. Mange opptak er forurenset med støy av utenbordsmotorer og skipsmotorer, men også av bølgene mot min egen båt. Gode lydopptak får jeg bare med fint vær.

Kjører med merket båt

Vester er klar over at de selv lager også motorstøy.

- Men jeg råkjører ikke rundt som flere gjør. Sist stoppet de forøvrig da de så båten min med skiltet «forskning» på. Men det var for sent, spekkhoggerne ble stresset, sluttet matjakten og dro. Når jeg ser spekkhoggere, kjører jeg mye tregere og prøver å følge dem på avstand. Lydopptak kan jeg bare gjøre fra en båt og motoren slått av, sier Vester som har følgende råd til de som vil se spekkhoggere på nært hold:

Bruk kajakk og seilbåt eller følg dem fra land. Det siste går fint, og noen ganger kommer de veldig nær.

 

Seismikk fra Træna høres i Lofoten

I Vestfjorden hører Vester for tiden særlig kraftige lydbølger fra seismisk skyting, som foregår på Trænabanken, rundt 200 til 300 kilometer herfra.

 - I mai har jeg observert grindkval hvert år siden 2009. Ofte store grupper. Men jeg har ikke sett eller hørt enn hittil nå i år. Jeg hørte en spermkval mandag med studentene mine, men den ble stille igjen etter en stund. Seismisk skyting har jeg hørt siden 2010, det foregår om sommeren, på samme tid som kvalene kommer til Lofoten, på vandringen nordover eller for å lete etter mat. Når jeg hører kraftig og non-stop seismisk skyting i Vestfjorden over en lengre periode, forsvinner kvalene. Jeg har nå lett intensivt i to uker etter kval i Vestfjorden, men  ser og hører nesten ingenting.

Etterlyser retningslinjer

Vester håper at innbyggere og turister behersker seg når spekkhoggere svømmer langs kysten og i fjordene.

 - Ikke av hensyn til arbeidet mitt, men selvfølgelig av hensyn til dyrene. De kan gå glipp av maten sin og bli stresset. Det ville være en skam hvis vi endte opp med å jage dem bort eller få dem i trøbbel med vår støy, det er ofte unge dyr og babyer i gruppene. Hvis folk ikke vet hvordan de skal oppføre seg, så er det myndigheten sin oppgave til å komme med regler og tilsyn for å beskytte disse dyrene, mener Vester.

Det ville være en skam hvis vi endte opp med å jage dem bort e

Heike Vester, kvalforsker i Ocean Sounds
Safaribåt skiftet propeller

Geir Maan driver Hvalsafari AS på Andenes og har 25 års erfaring med å oppsøke kvaler. Han har gjort over 10.000 observasjoner av kval og er godt kjent med kvalenes reaksjoner på båttrafikk.

- Vi har hydrofoner, mikrofoner under vann, som fanger opp lyder fra kvaler. Der hører vi også støy fra båter i nærheten. Det er ikke motorstøyen som er verst, men lyden av propellene som knuser luftbobler i vann, forteller Geir Maan.

Firmaet hans har montert ekstra store saktegående propeller for å lage minst mulig støy.  Maan har eksempler på at kvaler stikker av når de hører en RIB starte opp flere kilometer unna.

Det er ikke motorstøyen som er verst, men lyden av propellene som knuser luftbobler i vann

Geir Maan, Hvalsafari AS

-Kvalene er forskjellige

- Det er to ulike kvaltyper; det er kvaler som spekkhoggerne som svømmer fort og så er det de som beveger seg sakte og kommer opp til overflata for å til seg oksygen. Det er slike kvaler, som spermasettkvalene, som er mest ømtålige for lyd, forklarer Maan.

Spermasettkvalen senker seg ned i vannet når den blir forstyrret. Der klikker den med sonarlyder mot objektet han hører, slik at han kan bevege seg bort.

- Problemet er at når objektet han hører er en RIB med 600 hesters motor som holder stor fart, klarer kvalen ikke å orientere seg, blir skremt og stikker, sier Maan.

Han mener bruken av slike båter i kvalområder bør forbys.

- Når spekkhoggere og grindkval kommer inn i fjorden her om vinteren, bør hele fjorden anses som et kvalområde hvor slike farkoster ikke har noe å gjøre, mener Maan som har sett kvaler med skader på ryggen som han tror kommer av nærkontakt med hurtiggående båter.

Hans kollega Glenn Maan konstaterer at uansett farkost, er den viktigste faktoren her personen som står ved spakene.

- Dersom man ikke vet hvordan man bør nærme seg spermkval og kvaler for øvrig, vil man lett kunne skremme dem, sier Glenn Maan til Lofotposten. 

Dyrevernloven gjelder

I Norge finnes det ikke nasjonale retningslinjer for safarier for å se på ville dyr. På Andenes har Hvalsafari AS utviklet sitt eget sett av retningslinjer som de følger for å sikre at de driver bærekraftig og etisk riktig.

Det er et velkjent problem internasjonalt at båtførere tar mer hensyn til turisters ønsker enn kvalenes ve og vel

Tore Haug, havforsker, Havforskningsinstituttet

Havforsker Arne Bjørge ved Havforskingsinstituttet viser til at slik virksomhet må følge dyrevernslovens § 3 der det heter at dyr skal beskyttes mot fare og unødige belastninger.

- Om noen kjører motorbåt i høy fart mot kval, må det defineres som en "unødvendig belastning" og er dermed ikke lovlig. Da må noen dokumentere dette og eventuelt anmelde det til politiet, sier Bjørge.

Internasjonalt problem

Ifølge havforsker Tore Haug på samme institutt har den internasjonale kvalfangstkommisjonen utarbeidet retningslinjer for turisme knyttet til kval, men få land har implementert reglene.

- Det er et velkjent problem internasjonalt at båtførere tar mer hensyn til turisters ønsker enn kvalenes ve og vel. Vi ser det også i fjordene utenfor Tromsø når det auler av kval. Det er vill vest, sier Haug.

Han tror Heike Vester har rett i at det forekommer endel uvettig kjøring i nærheten av disse dyrene.

- Dyrene oppsøker enkelte områder for å beite. Da er det synd om de blir presset ut av disse feite områdene. Men vi har ennå ikke god dokumentasjon på om dette skjer, sier Haug.

Mer om temaet:

Skrinlegger forskningsstasjon i Nusfjord

Årets første kval er tatt

Fem spekkhoggere i sildenota 

Kval har gått seg fast i tau utenfor Kvaløya. Kystvakt og brannvesen bistår

Spekkhoggere besøkte snorklere 

 

- Båtførere plager spekkhoggerne

- Ikke plag spekkhoggerne