Det mener styreleder for Møysalen nasjonalparkstyre, Arild Inga. I brev til Klima- og miljøverndepartementet ber han om at det opprettes en egen stilling knyttet til Statens Naturoppsyn for Lofoten og Vesterålen.

Styret har forvaltningsmyndighet for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde. Inga viser til at Lofoten kan få sin første nasjonalpark i 2017, dersom regjeringen godkjenner Lofotodden nasjonalpark på Moskenesøya. Beslutningen er ventet før sommeren.

– Primært bør stillingen lokaliseres sammen med nasjonalparkforvalteren for Møysalen, som har kontorsted på Hennes i Hadsel, skriver Inga.

I dag ivaretas oppsynet med de verna områdene i Vesterålen av Statskogs kontor i Narvik. Departementet viser til at nye stillinger til ivaretakelse av nasjonalparker er Miljødirektoratets ansvar.

– Dere må drøfte dette med direktoratet, lyder svaret.