Fylkesmannen: Nei til ATV, men ja til helikopter i naturreservatet