Grantrær på ville veier i Lofoten

Av

Sitkagranen har et rykte som en "bølleart", som truer naturlige skogarter i Norge.