Lørdag kveld vedtok Nordland Arbeiderparti på sitt ekstraordinære årsmøte på lørdag å legge bort kravet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er et viktig steg for en ny og framtidsrettet politikk som satser på et bærekraftig næringsliv. Dette er et vedtak som sikrer fiskerne trygge driftsforhold uten forstyrrende seismikkaktivitet og alltid tilstedeværende arealkonflikter på våre rikeste fiskefelt. Vedtaket åpner for gode muligheter for nye naturbaserte næringer som bygger sin virksomhet på ren natur og et omdømme som ikke trues av pågående petroleumsaktivitet, skriver Folkeaksjonen i en pressemelding.

De mener dette er et sterkt og viktig signal inn mot Arbeiderpartiets landsmøte i april. Videre skriver de at et endelig vern havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fra petroleumsaktivitet nå er innenfor rekkevidde.

– Havmiljøet er i dag utsatt for store utfordringer, stadig økende skipstrafikk, forsuring og forsøpling gir grunn til bekymring. Vedtaket i Nordland Arbeiderparti staker ut kursen for en politikk som trygger de enormt produktive og sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er godt nytt for livet i havet, for fiskerne og for alle andre i regionen som baserer sin virksomhet på ren natur. Vi i folkeaksjonen vil takke AUF og alle andre i Nordland Arbeiderparti som har bidratt til at dette viktige vedtaket ble gjort, sier leder i Folkeaksjonen, Odd Arne Sandberg, i pressemeldingen.