– Utrydd rottene på Røst

Rotteplage: Leder Martin Eggen i Naturvernforbundet i Lofoten utelukker ikke at rotter er en trussel mot sjøfuglbestanden på Røst.

Rotteplage: Leder Martin Eggen i Naturvernforbundet i Lofoten utelukker ikke at rotter er en trussel mot sjøfuglbestanden på Røst.

Artikkelen er over 3 år gammel

Naturvernforbundet i Lofoten vil ha handlingsplan for å utrydde rottene på Røst.

DEL

Det er i innspillet til forvaltningsplanen for Røstøyan landskapsvernområde at Naturvernforbundet peker på rotteplagen som en trussel mot fuglelivet. Ifølge forvaltningsplanen har rottene spredt seg fra Røstlandet til Vedøya. Over flere år er det registrert stadig færre sjøfugl på Røst.

– Rotter er kjent for å være en betydelig negativ faktor for hekkende fugl, ikke minst de bakkehekkende. På verdensbasis kjenner vi til 70 arter av fugler som er utryddet på grunn av fremmede arter som roter, mus og katt. Dette kan være en underkommunisert trussel mot også mot fuglene på Røst, skriver leder i Naturvernforbundet i Lofoten, Martin Eggen.

Negativ effekt

Han viser til internasjonal forskning som peker på rotter som en stor trussel mot flere fuglebestander.

– I Norge har dette problemet fått mindre fokus, skrive Eggen og legger til:

– Det er ikke utenkelig at rotter på Røst har hatt en merkbar effekt på den negative bestandstrenden hos flere sjøfugler.

Naturvernforbundets anbefaling er kartlegging av rottebestanden på Røst, og en handlingsplan for å utrydde dyrene.

– Det må også nevnes at Røst har et betydelig antall villkatter. Med rottene vekke vil det være enklere å få aksept for en aktiv bekjempelse av disse, som er et fremmedelement i naturen, skriver Eggen.

– Matmangel

Seniorforsker Tycho Anker-Nilsen ved Norsk Institutt for Naturforskning har siden 1970-tallet kartlagt lundefugl på Røst. Siden 1979 er bestanden redusert med 80 prosent, fra 1,5 millioner hekkende par til 289.000 i fjor.

– Årsaken er matmangel som gjør at lundeunger dør. Nedgangen er ekstrem sammenlignet med andre sjøfuglarter, sier Anker-Nilssen.

Han har registrert at rotter pekes ut som en mulig trussel mot sjøfuglarter.

– Vi har registrert at det er rotter på Vedøya. Jeg kan ikke se at rotter er en årsak til nedgangen i lundefuglbestanden. Det handler kun om matmangel siden arten hekker i høyden. Om rotter har konsekvenser for andre arter, er vanskelig å si. Men det er viktig å begrense forhold som har effekt for sjøfugl og hekkesteder. Det være seg rotteplager, forurensning og andre ting.

Artikkeltags