Ved utgangen mai 2018 var 2 125 helt ledige i Nordland, dette er 443 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en reduksjon på 17 prosent siste år.

Historisk lav

Nordland har aldri hatt lavere ledighet i mai måned tidligere år.

- Ledigheten i Nordland i mai 2018 er historisk lav. Vi må ti år tilbake for å komme i nærheten av disse ledighetstallene. I mai 2008 var det 1,9 prosent ledige. Det er økt sysselsetting i de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10 919 personer fra mai i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 60 008 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

291 uten arbeid

I Lofoten er 291 helt uten arbeid. Det er 31 færre enn i fjor på samme tid.

– Ved utgangen av mai måned er det også i Vågan en nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor. Det er nå registrert 102 personer helt ledig. Det er på 11 færre enn på samme tid i fjor, skriver leder ved Nav Vågan, Gunn Varberg Blandford, i en pressemelding.

I Vestvågøy var 119 personer helt uten arbeid. Det er 31 færre enn på samme tid i fjor. Flakstad hadde 19 arbeidsledige og det er en mer enn i fjor.

I Moskenes gikk arbeidsledigheten ned med fem personer i forhold til i fjor, og nå er ti uten arbeid i kommunen.

På Røst er seks uten arbeid og det er det samme som i fjor.

På Værøy økte arbeidsledigheten med 15 personer, og nå er 35 helt uten arbeid. Det utgjør 9,1 prosent av den arbeidsdyktige befolkningen. Det er den høyeste prosentvise andelen arbeidsledige i hele Nordland.