Tall fra Nav viser at det ved utgangen av januar 2018 var det 2 724 helt ledige i Nordland, dette er 649 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en reduksjon på 19 prosent.

– Ledigheten i Nordland i januar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-179), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved Nav Nordland i en pressemelding.

I Lofoten er det relativt stabil ledighet, men Vestvågøy skiller seg ut.

Ved utgangen av januar i år var 165 personer helt uten arbeid i Vestvågøy og det var 65 færre enn på samme tid i fjor.

På Værøy var 18 personer uten arbeid og det er seks færre enn på samme tid i fjor.

9 personer på Røst var helt uten arbeid ved utgangen av januar og det er 8 færre enn på samme tid i fjor.

Også i Flakstad gikk arbeidsledigheten ned i januar i år. 26 personer var uten arbeid og det er seks færre enn i januar i fjor.

I Moskenes økte arbeidsledigheten med ni personer og ved utgangen av januar var 26 personer helt uten arbeid.

I Vågan er arbeidsledigheten svært stabil.

-Utgangen av årets første måned viser en stabil ledighet i Vågan kommune, med 132 personer helt ledig, altså like mange som ved utgangen av 2017, og en svak nedgang sammenlignet med samme periode i 2017. Vi går mot en ny Lofotsesong og en ny reiselivssesong, og det er derfor rimelig grunn til å tro at arbeidsmarkedet fortsatt vil være godt i tiden framover, sier leder Gunn Varberg Blandford ved Nav Våpan i en pressemelding.

I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.