Ved utgangen av juni var det 2 118 helt ledige i Nordland, dette er 408 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en nedgang på 16 prosent siste år.
I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

–      Fra samme måned i fjor er det nedgang både i ledigheten blant kvinner (-160) og menn (-248). Det er økt sysselsetting i de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-158). Utviklingen de senere årene viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fung. fylkesdirektør Erik Seljeås ved NAV Nordland, i en pressemelding.

I Lofoten er det litt varierende utvikling fra kommune til kommune i forhold til i juni i fjor.

Kommune                 arb.ledige           Prosent

Røst                         7 (-2)                   2,5

Værøy                     12 (+2)                 3,1

Moskenes                 9 (-10)                 1,9

Flakstad                   11 (-11)                1,7

Vestvågøy               184 (+12)               3,1

Vågan                      109 (+12)               2,3 

Herøy (5,2 prosent), og Værøy og i Vestvågøy (begge 3,1 prosent), er de kommunene med høyest prosentvis ledighet i juni.