I februar 2018 var det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland i februar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

I Lofoten var 312 personer helt uten arbeid ved utgangen av februar. Sammenlignet med februar 2017 var det en nedgang på 19 personer.

– I februar 2018 er det 106 personer helt uten arbeid i Vågan. En del av nedgangen i ledigheten skyldes at det er færre permitterte i februar enn i januar; med en nedgang på 12 personer helt permittert. I gruppen delvis sysselsatte er 57 personer som på sammen nivå som i januar, men lavere enn på samme tid i fjor, opplyser leder Gunn Varberg Blandford ved Nav Vågan.

I Vestvågøy var 135 personer helt uten arbeid og det var 24 færre enn februar 2017.

I Flakstad økte arbeidsledigheten med to og ved månedsskiftet var 21 uten arbeid.

I Moskenes var 12 helt uten arbeid og det er to færre enn februar 2017.

På Røst var fem helt uten arbeid og det var tre færre enn i fjor.

23 var helt arbeid på Værøy og det var to færre enn i fjor.