I september 2018 var det 2 344 helt ledige i Nordland, dette var 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på fem prosent.

I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– I Nordland er det krevende for arbeidsgivere å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten gir muligheter for flere av de med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en for å komme i jobb, eventuellt med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 5 407 personer fra september i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 63 472 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

I Lofoten var det ved utgangen av september 444 personer helt uten arbeid. Det var 47 flere enn på samme tid i fjor.

Det er store variasjoner fra kommune til kommune.

I Vågan var 123 personer arbeidsløse og det var en økning på 23 sammenlignet med i fjor.

257 personer var uten arbeid i Vestvågøy og det var en økning på 39.

Værøy hadde ti personer uten arbeid og det en mer enn i fjor.

For de tre andre kommune ser det bedre ut.

Røst hadde ti arbeidsløse og det var en mindre enn i fjor.

I Flakstad var 20 personer uten arbeid, og det var en nedgang på fem.

Moskenes er den kommunen med størst nedgang. Her var 15 personer helt uten arbeid, og det var ti mindre enn i fjor.