I oktober 2018 er det 2.329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

Trenger folk

Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på tre prosent.

-NAVs bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgiverne i Nordland har problemer med å finne arbeidskraft. Den lave ledigheten gir flere av dem som står utenfor muligheten til å skaffe seg jobb, av med støtte fra oss i NAV i form av råd, veiledning eller økonomiske virkemidler til arbeidsgiver, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I Lofoten var det ved utgangen av oktober 484 personer helt uten arbeid. Det var 105 flere enn i fjor på samme tid.

Tall fra NAV viser at det av Lofot-kommunene så er det kun i Vestvågøy og Vågan ledigheten har økt.

Ved utgangen av oktober viser statistikken at det er 144 personer helt uten arbeid i Vågan. Ledigheten er noe høyere enn samme måned i fjor. Da var det registrert 107 personer helt ledig. Selv om ledigheten har økt så er ledigheten i Vågan fortsatt lav med 2,9 prosent, skriver leder NAV Svolvær, Gunn Varberg Blandford, i en pressemelding.

Kraftig økning

I Vestvågøy økte ledigheten med hele 102 personer i forhold til i oktober i fjor. Ved utgangen av oktober i år var 266 personer uten arbeid i Vestvågøy. Det utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken, og Vestvågøy er den kommunen i Nordland som har den nest høyeste prosentvise ledigheten.

Permitteringene ved Lerøy Norway Seafoods i Stamsund er nok en av årsakene til økningen i ledigheten i Vestvågøy.

Les også: 80 permittert til i mars : – Det er mange som sliter veldig økonomisk

Værøy med 4,7 prosent var den kommunen i Nordland med størst prosentvis ledighet. Dette til tross for at det ledigheten gikk ned med fra 22 ledige personer i fjor til 18 i oktober i år.

På Røst var det 10 ledige, og det var 14 færre enn i fjor.

I Moskenes var 20 personer helt uten arbeid, og det var ti færre enn i fjor på samme tid.

I Flakstad var 26 personer helt uten arbeid, og det seks færre enn i fjor.