Nedgang i arbeidsledigheten i Vågan

Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten har gått ned i Vågan.