Svindlet Nav for 100.000

NAV: En ufør mann  jobbet uten å poppgi  inntekten over 1G til Nav.Illustrasjonsfoto

NAV: En ufør mann jobbet uten å poppgi inntekten over 1G til Nav.Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En ufør mann i Vestvågøy har svindlet Nav, men slipper ubetinget fengsel fordi saksbehandlingen har tatt så lang tid.

DEL

Saken var til behandling i Lofoten tingrett. Den tiltalte mannen hadde erkjent delvis skyld etter tiltalen.

Mannen var på et tidspunkt 100 prosent ufør, men uføregraden er senere nedsatt til 50 prosent.

Grunnlaget for tiltalen var at mannen i perioden oktober 2010 til oktober 2013 hadde arbeidsinntekt som overskred grensen for friinntekt han kunne ha som uføretrygdet. Denne inntekten hadde han ikke varslet Nav om.

Etter reglene kan en uføretrygdet tjene 1G ved siden av uførepensjonen. Dersom inntektene overstiger dette, skal det meldes til Nav slik at uførepensjonen reduseres tilsvarende.

Mannen har til sammen fått 98.090 kroner for mye utbetalt fra Nav.

Det framkom i retten at mannen gjentatte ganger hadde fått informasjon fra Nav om hvor viktig det var å melde fra dersom han tjente mer enn 1G i tillegg til uførepensjonen.

Mannen har hatt arbeidsinntekt fra flere arbeidsgivere, og Nav Kontroll Forvaltning fastsatte ny uføregrad for mannen til 55 prosent, og krevde samtidig et beløp på 98.090 kroner tilbakebetalt.

Mannen har betalt Nav 51.096 kroner, og retten er under innbetaling.

I retten forklarte mannen at han av ansatte ved Nav hadde fått opplyst at han kunne tjene så mye han ønsket de første tre årene. Noen retten ikke trodde på. Tiltalte forklarte også forholdet med at han riktignok snakket godt norsk etter mange år i landet, men at han fortsatt hadde problemer med å lese og skrive språket.

Retten påpekte han ikke på hadde hatt uoverstigelige språkproblemer når det gjaldt å fremme sine rettigheter i samfunnet. Om mannen ikke hadde forstått informasjonen han hadde fått fra Nav var det hans plikt å be om bistand slik at innholdet ble begripelig for han.

Retten mente at almenpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. At mannen har tilbakebetalt deler av beløpet, har ingen innflytelse på straffeutmålingen, da dette er obligatorisk for alle som uberettiget mottar ytelser.

Utgangspunktet er at uberettiget utbetaling over folketrygdens grunnbeløp skal straffes med ubetinget fengsel. I forhold til grunnbeløpet i 2013 oversteg utbetalingen med 14.000 kroner.

På grunn av lang saksbehandling mente både påtalemyndigheten og tingretten at det var grunnlag for å bruke samfunnsstraff som reaksjon.

Straffen ble derfor satt til 30 timer samfunnsstraff som skal gjennomføres i løpet av 60 dager. Dersom ikke dette skjer, må mannen sone 21 dager i fengsel.,

Mannen må også betale Nav 9.968 kroner i erstatning.

Dommer i saken var sorenskriver Rolf Eidissen. Meddommere Bjørn-Roar Jensen og Karin Mimmi Fredriksen. Påtalemyndigheten var representert ved politifullmektig Malin Albertine Kristensen. Mannens advokat var advokat Jens Blix-Nilsen.

Artikkeltags