I følge Varsom er snøskredfaren for Lofoten oppjustert til nivå 4 for onsdag.

- Mildværet fortsetter dessverre og det kommer også en god del nedbør som regn. Mildværet ventes å fukte snødekket helt til tops. Skredfaren ventes å øke gjennom dagen og det er fare for våte naturlig utløste skred. Snømengdene som er tilgjengelig er noe begrenset, men utbredelsen er stor, skriver meldetjenesten, som leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat i samarbeid med Statens vegvesen og Meterologisk institutt.

Ved faregrad 4 kan snøskredene bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse.

- Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. Omfattende ustabile forhold. Svake bindinger i de fleste brattheng, skriver Varsom.

- Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlig utløste skred.