Nedgang i eiendomsskatten i Nordland, men en kommune i Lofoten øker skatten med 20 prosent

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunene i Nordland vil i 2019 kreve inn 513 064 496 millioner i eiendomsskatt fra fylkets boligeiere. Det er over 15 million kroner mindre enn i 2018. 50,6 millioner av disse pengene kreves inn av Lofot-kommunene.

DEL

Selv om eiendomsskatten i mange av kommunene er satt ned, har likevel Vestvågøy kommune økt sin med 20 prosent siden 2017.

Dette kommer fram gjennom kommunenes egne budsjetter for 2019 og i kommunenes egen rapportering for 2017. De faktiske tallene for 2018 blir ikke kjent før i juni.

Ikke fornøyd!

– Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

– Huseierne mener eiendomsskatten er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om «yt etter evne», sier Meyer i en pressemelding.

– Velferdssamfunnet er et stort spleiselag. Skatt er viktig for å finansiere gode tjenester til alle. Men ikke all skatt er godt egnet for å fremme utjamning. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevne. Skatten beregnes uavhengig av inntekt, formue og gjelden på boligen. Dessverre øker denne lite rettferdige og sosiale skatten i raskt tempo og langt raskere enn lønnsvekst og annen prisstigning, sier han.

Flere årsaker til økningen

Økningen i eiendomsskatteinntekter har flere årsaker: Noen kommuner har endret satsene for eiendomsskatt eller for bunnfradrag for å få større inntekter.

Andre steder har det vært retaksering som har ført til at eiendomsskattegrunnlagene øker. Dermed øker også eiendomsskatten.

Se fullstendig liste over eiendomsskatten i Lofot-kommunene i faktaboks:

Kommune

Faktisk 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Endring prosent 17/19

Vågan

24 935 000

24 700 000

22 249 000

– 10,8 %

Vestvågøy

15 758 000

15 800 000

19 000 000

20,6 %

Moskenes

4 396 000

4 300 000

4 050 000

– 7,9 %

Flakstad

4 618 000

4 600 000

3 900 000

– 15,5 %

Røst

792 000

780 000

780 000

– 1,5 %

Værøy

712 000

700 000

700 000

– 1,7 %

Kilde: Huseiernes Landsforbund

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken