Resultatene fra elevundersøkelsene på 7. og 10. trinn i Vestvågøy kommune for 2018 viser at det har vært en nedgang i antall elever som opplever seg mobbet. Antall elever som opplever seg mobbet var i 2017 rundt ti prosent, nå i 2018 hadde fire prosent svart det samme, skriver de i sitt nyhetsbrev.

Kommunalsjef for utdanning, Pål Einar Røch Johansen gleder seg stort over tallene, men er likevel tydelig på at en elev som føler seg mobbet, er en for mye.

- Derfor jobber vi nå aktivt med inkludering, og da tenker vi inkludering i alle sammenhenger, og at vi aktivt skal forsøke å unngå at noen er utenfor felleskapet. Eksempelvis læreren som går forbi en elev som han vet trenger hjelp i timen. Tanken bak vårt fokus på inkludering er at alle skal være med, uansett sammenheng, forklarer Røch Johansen i nyhetsbrevet.

Kommunalsjefen sier at han og rektor nå skal analysere tallene, og de skal ikke bare slå seg til ro med at det har skjedd en bedring. De skal finne sammenhenger og tiltak, som skal gjøre at tallene for de for opplevd mobbing er så lave som realistisk mulig.

Buskenes skole skiller seg positivt ut, her var det ingen av elevene i 7. trinn som oppga at de følte seg mobbet.