Hvis E10 legges utenom Ramberg i tunnel vil det bli dårligere utvalg, reduserte åpningstider og mindre arbeidsplasser på Kommunens eneste dagligvarebutikk.

På sikt vil dette uten tvil gi ett dårligere butikktilbud til alle våre kunder dessverre.

Omsetningen som kommer av turister og forbipasserende utgjør for butikken ca 50% av den totale årsomsetningen. I kroner utgjør 50% ca 20 millioner netto omsetning pr år med dagens tall. Med andre ord en meget betydelig andel av omsetningsgrunnlaget. Å legge veien utenom Ramberg vil med andre ord være å gamble meget høyt med Butikkens grunnlag til å kunne gi ett godt nok tilbud til kommunens innbyggere og besøkende. Dette vil igjen gi kommunen ett dårligere grunnlag for økt tilflytting og utvikling. Vi er svært takknemlig for alle kommunens innbyggere som velger å bruke butikken og ser verdien i å ha en dagligvarebutikk med dagens standard , men vi driver butikk i en liten kommune med ca 1400 innbyggere og tallene viser dessverre at vi er totalt avhengig av turister og forbipasserende for å kunne opprettholde dagens tilbud.

Flytting av E10 ut av Ramberg vil gjøre at vi potensielt mister omsetning fra alle disse som pr i dag passerer gjennom Ramberg: dagpendlere, turister både utenlandske og norske, friluftsfolk fra region, hytteeiere som har fritidsbolig vest og øst for Ramberg, arbeidere på oppdrag vest og øst for Ramberg. Kundegrunnlaget vi har i dag med alle forbipasserende ville blitt rasert med andre ord.

Vi må heller ikke overvurdere Ramberg sin posisjon som trekkplaster for tilreisende og turister. Rambergstranda er rangert som nr 32 på Tripadvisor sin oversikt over destinasjoner rangert etter reisendes favoritter i Lofoten, Flakstad Kirke nr 47. Vi har mange perler å konkurrere mot i regionen for å skulle fått turister og reisende til å ta en avstikker til Ramberg. Her bør heller dagens konkurransefortrinn med at veien går gjennom Ramberg utnyttes enda bedre med for eksempel en miljøgate gjennom tettstedet. Klarer man å utnytte dette potensialet enda bedre vil det skape ett styrket næringsliv og ikke minst en langsiktig trygghet og positivt grunnlag for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye bedrifter. Dette vil gjøre kommunen mere attraktiv for tilflytting og vekst.

Ja takk til E10 gjennom Ramberg og trygt grunnlag for utvikling.

Les også:

- Bainveien er beste løsning for Flakstad

Tunnel 200 mill. rimeligere enn Bainveien: - Tunnel er tryggest

- Frykter Ramberg havner i bakevja