Gå til sidens hovedinnhold

Nei til fremmedfrykt, rasisme og islamofobi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Al Hidaya islamske kultursenter i Vågan har igjen mottatt et trusselbrev. I brevet uttrykkes det at medlemmene bruker av velferdsstatens ressurser slik at de ødelegger landet, samt at muslimene ødelegger den kristne og den norske kulturen.
Jeg bli lei meg når jeg leser at noen finner på å skrive slike ting og sende slike brev. At det att på til er anonymt, vitner om feighet.

Den norske kirke har, gjennom Mellomkirkelig råd, som jeg leder, i mer enn 25 år drevet aktiv religionsdialog blant annet med muslimer og jøder i Norge. Det har vært samtaler preget av respekt for hverandres religion. Vi møtes som etterkommer av en felles stamfar, vi kommer alle fra Abraham i Bibelen, religiøst sett. Vi kaller oss alle «Abrahams barn.»
Som prest og prost i Lofoten har jeg mange positive møter med mine muslimske medvandrere på denne jorda. Jeg opplever respekt fra deres side, og jeg viser selvfølgelig respekt for dem. Vi har troen på Gud felles, selv om våre religioner er veldig ulike. Jeg møter muslimer som på lik linje med kristne, buddhister, bahaier, jøder, ateister og andre ønsker å være gode samfunnsborgere som vil bygge det norske samfunn i fellesskap.

Den største trusselen mot «vår kristne kulturarv» er ikke mennesker av annen tro. Den største trusselen er oss selv, vi som kaller oss kristne, om vi ikke selv holder disse verdiene i hevd. Det er vi som skal bære den kristne kulturarven videre. Og som kristne kan vi ha godt av å ta fram ordene fra 3. Mosebok: «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.»

Det er 75 år siden 2. verdenskrig endte. Det finnes slående likheter mellom forestillingen «jødene styrer verden» og «muslimene tar over Europa». Det er vår felles oppgave å hindre at konspiratorisk tankegods siver fra ytterkantene og inn mot midten av vårt samfunn, som akseptabelt «main stream» tankegods.

Religionsfrihet er en grunnleggende rettighet i Norge. Jeg er stolt av, og glad for at denne verdien får prege samfunnet vårt. Ingen rettigheter overlever imidlertid bare på grunnlag av historie og tradisjon. Dette er verdier som stadig må beskyttes og kjempes for. Mistenkeliggjøring og anklager bidrar ikke til det. Kristne og muslimer er ikke fiender i konflikt i Norge. Vi er troende som ønsker å respektere hverandres rett til trosutøvelse. Sammen bekjemper vi fordommer med dialog.
Jeg oppfordrer alle som ikke deler brevskriverens tankegods og å slå ring rundt våre muslimske naboer, så de kan oppleve at denne brevskriveren ikke representerer oss, og at de føler seg trygge i samfunnet og når de møtes til bønn.

Les også

Kultursenteret mottok nok en trussel: – Det gjør oss redde

Kommentarer til denne saken