Det er krig i Ukraina, og det angår og berører også oss her i Lofoten. Det oppleves ekstra nært når krigen er på europeisk jord, og når demokratiet angripes. Vi blir redde, urolige og bekymret for framtiden.

Millioner av ukrainere er på flukt eller har søkt dekning. Bildene fra bombede byer og flyktningestrømmen møter oss på nyhetssendingene hver dag. Det gjør sterkt inntrykk. Menneskene som er på flukt fra krig og nød, er våre brødre og søstre, og nestekjærlighet og solidaritet kjenner ingen landegrenser.

Vi oppfordrer alle som kan til å bidra til å gi solide gaver til hjelpeorganisasjonene som bistår i den akutte krisen. Oppgavene er også her lokalt. Vi må stille oss selv spørsmålet hva vi kan gjøre her vi bor. Norge er tuftet på kristne og humanistiske verdier. Det betyr å løfte den som trenger det, kjempe for rettferdighet og å ha menneskeverdet som rettesnor for debatt, politikk og samfunn. Hver enkelt av oss har også ansvar for å bidra, la oss berøre av andres nød og ta vel imot flyktninger som kommer til oss, både fra Ukraina og fra andre deler av verden. Vi oppfordrer Lofotens befolkning til å åpne sine hjem for flyktninger, slik at de kan få tak over hodet. Vi oppfordrer til å ta del i viktig velkomst-arbeid i våre lokalsamfunn. Vi oppfordrer menigheter til å åpne sine kirker for bønn og samtale.

I Norge og i Lofoten bor det både ukrainere og russere, de må møtes med omsorg i denne vanskelige tiden.

Vi har dyp medfølelse med ofrene for krigshandlingene, og deler verdenssamfunnets fordømmelse av invasjon og angrepet på et fredelig og demokratisk land. Kirker og organisasjoner over hele verden går sammen i bønn for Ukraina, og også vi ber:

Hellige, treenige Gud, du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde! Vi ber: beskytt folket i Ukraina! Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden. Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne fredelige løsninger. Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen.

Kristine Sandmæl, prost i Lofoten

Peter Shaw Wilhelmsson, sokneprest i Svolvær og Strandlandet

Aina Marie Svendsen, sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy/Strauman

Gunnar M. Kristjansson, kapellan i Vågan, Henningsvær og Gimsøy/Strauman

Frode Wigum, sokneprest i Borge

Kjersti Ryan, sokneprest i Stamsund og Valberg

Eimund K. Nordberg, sokneprest i Buksnes og Hol

Trond Gran, sokneprest i Buksnes og Hol

Jorunn Tetlie, sokneprest i Flakstad og Moskenes

Ola Jacob Flesjø, leder i Svolvær menighetsråd

Ida Kristiane Smith-Jensen, leder i Strandlandet menighetsråd

Ann-Karin Kristiansen, leder i Henningsvær menighetsråd

Renate Fjellheim, leder i Gimsøy og Strauman menighetsråd

Gry Åland, leder i Borge menighetsråd

Helge Vikjord, leder i Valberg menighetsråd

Ingjerd Anna Martinsen, leder i Moskenes menighetsråd