Kommunikasjon og kundesjef i Elmea skriver: "La oss slå fast et forhold først som sist: Det fulgte ingen ekstra penger med da myndighetene innførte ny nettleiemodell fra 1. juli i år." Jeg tolker utsagnet som at totalt avgiftsnivå skal ikke øke med omlegging til nye tariffer.

Her er et regneeksempel:

Om dere sjekker fakturaen fra juli så ser dere at "energi natt" er lav 20,80 øre, men så kommer en ekstra regning for 16,41 øre som kalles Forbrukeravgift på nattforbruket. Hvor hentes det fra? Da blir differansen mellom natt og dag 47,21-37,21=10 øre(bare). Snitt nettleie/KVH= 42,21øre (likt strømforbruk natt/dag50/50.Så kommer kapasitetstrinnet på toppen som er et fastbeløp avhengig av maks uttak 3 ganger i mnd. For at innbetaling av nettleie ikke skal øke fra det den var altså 44 øre må fastbeløpet ikke utgjøre mer enn 2,79 øre/KWH. Med et mns forbruk på 2000 KW/Mnd burde ikke kapasitetsbeløpet være høyere enn 55,8 kr i mnd. Den laveste tariffen er 0-2KW= 260 kr. Styret i Elmea bør/må sjekke dette ut, da forutsetning for ordningen er at det i sum ikke skal gi høyre nettleie, men inspirere til lavere nettleie ved å bruke natta bedre.

Fasit sitter selvfølgelig Elmea med. Hvis vi får oppgitt hva selskapet hadde av inntekter på nettavgift totalt i juli og august opp mot tidligere mnd i 2022, så får vi en klar indikasjon. Hadde vi fått vite om hvor mange som har fått lavere nettavgift, samme som før, eller høyere så ville mye av grunnlaget for debatten kunne avklares. Om dette ikke kan offentliggjøres, så kanskje en eller annen styrerepresentant kan spørre.