Daglig leder Kristin Sandvoll ved Bakehuset Nord-Norge i Svolvær og ansatt Kjell Ivar Krogstad ble gjort skikkelig stas på tirsdag formiddag av både NHO Service og Handel ved regionansvarlig Janne Krohn-Hansen fra Trondheim, NAV Lofoten ved leder Gunn Varberg Blandford og LIAS med administrerende direktør Odd Magne Steffensen i LIAS Svolvær og tilrettelegger Bengt Klevstad i LIAS på Leknes.

Kjell Ivar er en av 9000 personer som i 2017 er tilbakeført til arbeidslivet gjennom samarbeidet «Ringer i vannet», et tiltak mellom arbeids- og inkluderingsbedriftene i Norge (derav LIAS i Lofoten), NAV og NHO.

Suksess

Under sammenkomsten tirsdag formiddag på Bakehuset Nord-Norge sa regionansvarlig Janne Krohn-Hansen i NHO at evalueringen av NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» viser at metoden virker, og at inkluderingspotensialet er stort, og hun håper at større deler av arbeidslivet tar denne i bruk.

– Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Suksessfaktorer er tillit, trygghet og tilgjengelighet. Arbeidsgiver gis dette gjennom bistand og oppfølging fra dedikerte ansatte i Arbeids- og Inkluderingsbedriftene. I Lofoten har Bengt Klevstad ved LIAS på Leknes en slik rolle.

– NHO og prosjektmedarbeidere i Ringer i Vannet (RIV) bidrar til rekruttering av bedrifter. Resultatene viser at 80 prosent av kandidatene får fast ansettelse, sier Krohn-Hansen.

Nesten 60 prosent av arbeidsgiverne svarer at metoden (Ringer i Vannet) er avgjørende for ansettelsene, og at de neppe ville ha ansatt disse personene uten konseptet.

Mer-rekruttering er 3,3 ganger høyere i Riv-bedrifter sammenliknet med andre NHO-bedrifter, kunne regionansvarlig Janne Krohn-Hansen i NHO fortelle i Svolvær tirsdag.

Eksempelets makt

Kjell Ivar Krogstad fra Svolvær har i mange år jobbet som kokk, men fikk ryggplager, og måtte forlate arbeidslivet en periode.

– Men jeg ville tilbake i jobb, og tok kontakt med Bakehuset Nord-Norge, der jeg møtte en veldig positiv leder i Kristin Sandvoll, kan Kjell Ivar fortelle.

– Den praksisopplæringen jeg har fått ved Bakehuset Nord-Norge gjennom programmet «Ringer i Vannet», og samarbeidet med min veileder Ola Busch Iversen ved NAV Svolvær, gjør at jeg i dag er fast ansatt ved bedriften.

Kjell Ivar er en av tre personer som har deltatt i programmet Riv ved bedriften, noe som har endt med fast ansettelse for to så langt, bekrefter Kristin Sandvoll.

– Nå er jeg del av en bedrift med 24 ansatte totalt, og der det snakkes mange språk, og jeg stortrives i jobben og føler med verdsatt, sier Kjell Ivar.

For han er nå en viktig person i arbeidsstokken, der han bidrar daglig med tilrettelegging av produksjonen ved bakeriet, og organiserer både pakking og utkjøring av produktene.

– Vi er veldig glade for å ha Kjell Ivar med på laget, og vi legger spesielt merke til hva hans innsats virkelig betyr når han er på ferie, sier daglig leder Kristin Sandvoll.

Ros for initiativ

Knut Ivar Saarheim fra LIAS sier at Kjell Ivar skal ha den største æren for at dette lykkes så godt. Han tok selv kontakt med Bakehuset Nord-Norge, som allerede hadde en intensjonsavtale med Ringer i Vannet fra 2016 – med NHO, NAV og LIAS som samarbeidspartnere.

– Han ønsket jobb, og følte seg trygg på det å delta, og ikke minst tilpasse seg et nytt yrke og fast jobb igjen. Han er et eksempel på hva som kan gjøres for å komme tilbake i arbeidslivet, og det er nettopp det NAV har som målsetting ved å delta i dette, sier leder Gunn Varberg Blandford hos NAV Svolvær til Lofotposten.

LIAS

– Både bedrifter og personer som vil benytte seg av dette programmet, kan ta kontakt med oss i LIAS, så skal vi ordne med at det legges til rette for at stadig nye arbeidssøkende kan lykkes. or det er noen som av ulike årsaker ikke kommer seg tilbake i jobb uten litt bistand, og der Ringer i Vannet kan være den rette løsningen for dem, sier administrerende direktør Odd Magne Steffensen i LIAS.

Steffensen sier bedrifter med rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet får en forpliktende og tettere oppfølging også fra LIAS. Dette er helt i tråd med Riv-avtalene, og intensjonen bak IA-avtalene i NHO-bedriftene.

– Å få de utenfor arbeidslivet tilbake til jobb er noe også LIAS jobber aktivt med, både som en tilrettelegger og aktiv medspiller. Bare i fjor formidlet LIAS hele 65 personer generelt til arbeid igjen.

– Og LIAS er med når det så langt er tegnet 17 rekrutteringsavtaler innenfor RiV-ordningen, da med konkrete NHO-bedrifter i Lofoten.

– Og eksempelet med at to av tre i praksis ved Bakehuset Nord-Norge har fått fast jobb etter endt tilrettelegging og opplæring der, viser at man lykkes med å få rekruttert god arbeidskraft som ellers ikke ville blitt benyttet, sier Odd Magne Steffensen.

Landsbasis

Faktum er at det på landsplan siden opplegget med Ringer i Vannet kom i 2013, er skaffet fast jobb til hele 7000 arbeidstakere i Norge som trolig ellers ikke ville vært i arbeid uten dette samarbeidet, som statsminister Erna Solberg også har rost offentlig.

Fakta

■ Ringer i Vannet er NHOs rekrutteringsprosjekt som bistår NHO sine medlemsbedrifter i jakten på arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsbedriftene som deltar i satsingen kartlegger NHO bedriftenes behov for arbeidskraft og søker å finne riktig person til jobben.

■ Satsingen er et samarbeid mellom NHO, arbeids og inkluderingsbedriftene i NHO Service og NAV.

■ Ringer i Vannet er NHOs satsing på delmål 2 i IA avtalen; øke antall ansettelser av personer med redusert funksjonsevne

■ I Nordland er det disse arbeids- og inkluderingsbedriftene som utgjør Ringer i Vannet: Galvano Tia AS, Bodø Industri AS, Agenda AS, LIAS AS, Vesterålsprodukter AS, Driv Karriere AS Og Helgeland Industrier AS

■ I Nordland har nærmere 100 NHO bedrifter signert rekrutteringsavtaler med Ringer i Vannet og

■ 375 personer i Nordland har fått jobb etter tiltak i en arbeid og inkluderingsbedrift i 2017. Av disse har 103 blitt ansatt i en NHO-bedrift, noe som tilsvarer 27 %.