Ønsker å få på plass ny isbane

Lofoten Motorsport har søkt om dispensasjon for å lage en isbane på 3000 meter på Evjen. Sist gang var det 192 biler innom, på fire helger.