Nødbluss tok fyr inne på avfallsanlegget: – Viktig at folk leverer farlig avfall på riktig måte

På første arbeidsdag etter nyttår ble det branntilløp i et av LAS sine avfallsanlegg.