Som lokal næringsdrivende, ansvarlig arbeidsgiver, innbygger i «værret» og som lokal politiker føler jeg meg forpliktet til å kommentere de leserinnlegg som i den senere tid har vært publisert om Henningsvær.

Siste innlegg er skrevet av Rødt styremedlem Kine Therese Santrøen og der sparker hun til samtlige andre partier i kommunestyret med påstanden at «han pængtykje» har tatt alle partiene. Ja bortsett fra Rødt da. Her utrykker hun enorm skuffelse over flertallsvedtaket i siste kommunestyremøtet og påstår at Henningsvær blir fritt vilt for utbyggere. Rødt sitt forslag i kommunestyret om at «kommunal forskrift legges til grunn i alle reguleringsplaner og i arealplaner for Vågan» fikk 1-en stemme. Dermed mener hun at «han pængtykje» har tatt oss alle 28 andre.

Hva hun egentlig mener med «han pængtykje» er jeg litt usikker på, men utrykket «han tykje» er jo ikke noe positivt. Dette føyer seg inn i rekken av deres innlegg og uttalelser om Henningsvær den senere tid. I flere innlegg får vi beskjed om alt som er galt og forferdelig med Henningsvær. De spår at Henningsvær vil være ødelagt om 10 år. Alle karrer til seg og tenker ikke på felleskapet. De finner ingen bolyst eller stolthet over Henningsvær. Planer omtales som fancy ord og politiske motstandere omtales som styrt av grådighet og kortsiktig kapital som medfører at boliger selges til markedspris.

Det er ingen stor fraflytting fra Henningsvær, som det hevdes. Innbyggertallet er ganske stabilt og har vært det de siste 20 årene. Faktisk er det nesten 100 flere innbyggere registrert i 2021 enn i 2001. Langs veiene trilles det flere barnevogner enn jeg har observert på lenge. Svært gledelig.

Innbyggere og næringsdrivende har møysommelig bygd opp Henningsvær som en reiselivsdestinasjon hvor gjestene kan besøke et helt spesielt fiskevær. Gjennom leserinnlegg i avisene og kommentarer på sosiale media, omtales dessverre både plassen og innbyggere med mange negative karaktrestikker. Deres beskrivelse av Henningsvær synes jeg ingen ting om og tar klar avstand fra de karaktrestikker som fremholdes.

Videre hevdes det at dagens reguleringsplan holder frem turistnæringen og tilsidesetter fiskerinæringen. Dagens reguleringsplan ble vedtatt i 2008 av et flertall bestående av Ap, SV og Rødt. Deres representanter ville neppe latt akkurat det skje på deres vakt.

Påstandene om fiskerienes dårlige kår er feil og må være bygd på manglende kunnskap. Fiskerinæringen blomstrer i Henningsvær. I 2020 ble det satt ny rekord i antall kilo fisk levert i Henningsvær. Riksheim Fisk AS på Sauøya har store utbyggingsplaner, Vaag Seafood vil bygge fabrikk på Sauøya, Gadus Norway AS, som holder til på Finnholmen, satser på foredling av fisken lokalt her i Henningsvær. Karl Viktor Fisk AS har kjøpt brygge ved Heimsundet og har etablert mottak. Hjellene fornyes og bygges ut. Antall båter i havna er stort, og Havnevesenet rapporterer om økte inntekter både vinter og sommer. Fiskerne trives i Henningsvær. Kort vei til fiskefeltene, god havn, butikker, restauranter, Velferden, alt dette gjør at fiskeriene har gode kår Henningsvær. Så vi kan med fordel slutte med dommedagsprofeti over fiskeriene her i «værret» og heller framsnakke denne viktige næringen.

Turisme er ikke svaret på alt, skrives det i ett av debattinnleggene, men jaggu har vi mye å takke turistene for. Jeg tør påstå at hadde ikke driftige grundere fått turistene til Henningsvær hadde det ikke vært mye lys i husånd. Altså har turistindustrien skapt arbeid til mange som vil bo og leve i Henningsvær. Mange har skapt sin egen bedrift og arbeidsplass, andre får sin jobb gjennom turistanlegg som er realisert av investorer. Kanskje er det disse som er «han pængtykje». Da blir utrykket for meg plutselig positivt.