490.981 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2016, er en økning på 44 500 overnattinger fra august 2015.

Dette innebærer en økning på ti prosent, mens Norge totalt hadde en økning på ni prosent.

Månedene fra juni til august under viser at Nord-Norge har hatt en økning på ni prosent, hvorav utenlandstrafikken har økt med 12 prosent og den norske trafikken har økt med sju prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på åtte prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på ni prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på ti prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 13 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på ti prosent. Utenlands-trafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 19 prosent, mens den norske trafikken har økt med åtte prosent.

Det har i årets første åtte måneder vært 2.829.326 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 234.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på ni prosent, mens Norge som helhet har en økning på fem prosent i samme periode.

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland, sier at augusttallene bekrefter at sommeren 2016 er den beste noen sinne for overnattingsbedriftene i nord.

– Samtidig som det har vært en solid økning i utenlandstrafikken, er det også mange nordmenn som har feriert i nord i sommer, sier Hjartøy.

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag, og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge