«Tenk jeg kan ikke bo her lengre, for min kone får ikke gå på skole»

Vågan kommune har hatt en befolkningsnedgang på 31 personer i 2.kvartal 2023, dette høres kanskje ikke mye ut, men trenden er skummel. I 2017 var Vågan Kommune vekstvinner i Nordland, og den 24. hurtigst voksende kommunen i Norge!

Årsakene er selvsagt sammensatt og mange, noen kan man ikke gjøre stort med. De som flytter nærmere familie, til bedre vær, dårligere vær eller studiemuligheter flytter vel uansett. Eller, gjør de det? I vår var det litt framme i media rundt studierett på videregående skole. Nordland fylke har som et av få fylker, et vedtak som sier at personer over 24 år, ikke får starte på videregående opplæring.

Dette rammer bosatte flyktningfamilier svært uheldig. Noe NRK og flere lokalaviser satte på dagsordenen i vår. Nordland Høyre har blant annet snudd i saken, og sagt at vi tok feil. Vi har foreslått for de som styrer i fylket vårt, Ap, Sp, Krf og SV, at vi må snu.

I mars kunne kunnskapsminister Tonje Brenna legge fram forslag til ny opplæringslov, denne skulle ta hånd om problemet. I alle fall trodde vi det.

Hele familier flytter

I sommer har flere større familier med bosatte flyktninger valgt å forlate Vågan og Nordland. De så ikke lengre noen mulighet. Mor i familien fikk ikke lov å fortsette på skole, og til tross for at far hadde jobb og barna stortrivdes på skole og i barnehage, måtte familiene flytte for å få lov til å gå på skole.

Vi snakker om bolyst og tilrettelegging

Nordland Høyre har satt det på agendaen, og vil følge opp saken etter høstens valg. Vi må legge til rette for at alle, både nordmenn, arbeidsinnvandrere og bosatte flykninger, skal få muligheten til å gå på videregående skole og ta en god utdannelse, her hos oss. Vi må som kommune og som fylke legge til rette for våre innbyggere, ikke jage dem vekk.