Prosjektet har vært under utvikling over flere år, og kan vise til en bred medvirkningsprosess og en stor målgruppe, der barn og unge står sentralt, heter det i redegjørelsen fra fylkesrådet i Nordland.

Utsikt

Parken ligger i umiddelbar tilknytning til Svolvær kirke, og er et etablert utkikkspunkt i Svolvær, og et naturlig mål for vandringer i lofotbyen.
Fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) sier hun mener prosjektet vil bidra til å styrke Svolvær som et attraktivt by- og regionsenter i Lofoten.
– Etablering av en natur- og skulpturpark i Svolvær vil skape nytt innhold i et byrom med behov for opprustning.
Dette kan bli et attraktivt sted for innbyggerne og tilreisende å ferdes i, mener fylket.

Skulpturpark

– Nye skulpturer kan her inngå i en reiselivssatsing i Lofoten, som er viktig for den regionale utviklingen, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Bred støtte

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Bente Anita Solås, er også begeistret for bevilgningen til parken.
– Et slikt godt tilrettelagt og attraktivt uteområde i sentrum av Svolvær vil bidra til å styrke og gi en enda bedre opplevelse av lofotbyen, sier Solås.
Pengene bevilges fra fylkeskommunens stedsutviklingsmidler.
Fylket har også deltatt i et spleiselag for å realisere Amfi-parken i Svolvær, som nå er ferdig bygget.

Vågan kommune

Daglig leder Bjørn Tore Nergård i Vågan Eiendom KF sier han er veldig glad for at man nå har fått stedsutviklingsmidler til denne nye parken fra fylket.
Arbeidet man nå skal gjøre er å utvikle offentlig tilgang, blant annet en adkomst også for rullestolbrukere fra Sivert Nilsens gate. Adkomsten via kirkebakken er for bratt for handikappadkomst, men blir en alternativ adkomst.
Inne i parkområdet, som strekker seg fra kirken i sør og helt fram til Byparken i nord, finnes det ei kløft som deler området. Der skal det anlegges ei bru over kløften.
I tillegg skal det utvikles infrastruktur med gangveier i parkområdet, og en egen gruppe er satt ned for å utrede et skulpturlandskap i parken, der blant annet Monica Ravnåsen, Johnny Mosand, Yngve Henriksen, Grethe Winter Svendsen og Ieva Zule er med.
– Inne i selve parken skal flora og fauna beholdes i størst mulig grad, og det er ikke aktuelt å drive noe omfattende hogst av vegetasjonen der, sier Nergård.