Insula og fylkeskommunen: Inngår avtale om lærlinger

Insula er den første Lofot-bedriften som inngår intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om å garantere læreplasser.

DEL

I mai vedtok et enstemmig fylkesting å gi en garanti om at alle som fullfører videregående opplæring 2 og ønsker læreplass, skal få det. Garantien er avhengig av at næringslivet, i tillegg til offentlig virksomhet, stiller opp med lærlingeplasser.

Så langt har 16 bedrifter skrevet under på intensjonsavtale om å garantere et jevnt mottak av lærlinger. Den siste er sjømatkonsernet Insula på Leknes, der administrerende direktør Sigvald Rist og fylkesrådsleder Tomas Norvoll undertegnet avtalen fredag ettermiddag. Insula er den første Lofot-bedriften som inngår intensjonsavtale.

– 200 elever fra kullet som gikk ut av vg2 i vår har ikke fått lærlingplass. Sånn kan vi simpelthen ikke ha det i framtiden. Nordland trenger sårt fagarbeidere, og vi må sørge for at elevene våre får fullført den utdanningene de har begynt på. Derfor har vi innført læreplass-garanti som skal fases inn over en periode på to-tre år, sier Norvoll.

– Trenger ny utdanning

Bedriftene skal på et senere tidspunkt vurdere hvor mange de kan ta imot. Insula er ikke ukjent med lærlinger, og ønsker å lære opp flere innenfor sjømatproduksjon. Insulas mål er at 50 prosent av arbeidsstokken skal ha fagbrev. I dag er andelen 30 prosent.

Sigvald Rist utfordret fylkesrådslederen til også å styrke videregående utdanning innen sjømat ved Vest-Lofoten videregående skole.

– Det vil være en klar fordel om Lofoten får utdanning innenfor industriell næringsmiddelproduksjon, blant annet for å få tilgang til unge som ønsker lærlingeplass i sjømatnæringen.

Han fikk følge av Vestvågøy-ordfører Remi Solberg.

– Lofoten er en stor sjømatregion. Foruten Insula er Lerøy i Stamsund aktuell som opplæringsbedrift. Vi ser også økt satsing i bedrifter i Flakstad. Det kan styrke muligheten for flere lærlinger.

– En ny utdanning vil kreve minst 10–12 søkere. En del kan rekrutteres utenfra. Det er en krevende jobb å etablere et nytt utdanningstilbud, men vi skal vurdere det, sa Norvoll.

Færre unge

Han understreket imidlertid at fylkeskommunen i langt sterkere grad må prioritere utdanning som næringslivet i Nordland etterspør. Fylkeskommunen innfører nå fireårsplaner knyttet til utdanning. Det inkluderer også en tydelig informasjon til ungdomsskoleelever om hvilke utdanninger som finnes, og i hvilke fag muligheter for lærlingeplasser er størst.

– Ungdomskullene blir mindre. I løpet av få år blir det 1500 færre. Vi har ikke råd til å ha en ubalanse mellom utdanning unge tar, og behovet i næringslivet. Vi må prioritere utdanning i fag som etterspørres, og legge ned linjer som ikke imøtekommer næringslivet behov. Derfor må vi ha nær kontakt med næringslivet i forhold til utdanningstilbud, sa Norvoll.

Avtaler

Disse bedriftene hadde innen 6. september underskrevet intensjonsavtale: Widerøe, Aker Solutions, Sandnessjøen, Alcoa, Mosjøen, Bilfinger, Mosjøen, Salten Entreprenør og Eiendom AS, Saltenbygg AS, Freyr AS, Norgesvinduet, Arbor, Narvik kommune, Hølmøy Marine, Mowi, Herøy, Nord-Salten Auto, Vornes kystfiske AS, Letsea og Insula AS.

Artikkeltags