Frykter kulturminner kan gå tapt - vil stoppe riving av fyrlykter

Flere fyrlykter i Nordland har historisk verdi mener Nordland fylkeskommune. Nå ber de Kystverket om en redegjørelse for riving av fyrlykter.