Gå til sidens hovedinnhold

Nordland med høyest sykefravær i landet – men en lofotkommune skiller seg ut

Nordland hadde sammen med Troms og Finnmark den høyeste andelen legemeldt sykefravær i landet i 2. kvartal.

Tall fra Nav viser at det legemeldte sykefraværet var på 6,3 prosent i 2. kvartal 2021 i Nordland. Dette er en økning på 4,0 prosent fra samme kvartal i fjor. Det høyeste sykefraværet finner vi innen helse- og sosialtjenester.

– I Nordland har vi et vedvarende høyt sykefravær innen helse- og sosialtjenestene, som har omtrent en fjerdedel av alle sysselsatte i fylket. Med et sykefravær på 8,9 prosent utgjør dette en tredjedel av totalt antall tapte dagsverk i 2. kvartal i Nordland. Samtidig vet vi at det er store rekrutteringsutfordringer innenfor samme næring, sier avdelingsdirektør ved NAV Nordland Petter Bugge Richardsen i en pressemelding.

Kvinner står for all økning i sykefraværet

Over 40 prosent av alle sysselsatte kvinner i Nordland jobber innen helse- og sosialtjenesten, og innad i næringen er 8 av 10 sysselsatte kvinner. Sykefraværet for kvinner i denne næringen var i 2. kvartal på 9,8 prosent, mens det for menn var på 5,2 prosent.

Også totalt er det legemeldte sykefraværet i Nordland høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner i 2. kvartal 2021, og 4,6 prosent for menn. Det har vært nedgang på 0,6 prosent fra samme kvartal i fjor for menn, mens sykefraværet for kvinner har økt med 7,3 prosent.

Diagnoser

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,0 prosent) og psykiske lidelser (22,7 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.

– Ansvaret for å jobbe med denne problematikken ligger hos alle partene i arbeidslivet, sier Richardsen.

– Forutsetningen for å lykkes i å redusere sykefraværet er godt samarbeid mellom alle partene.

Geografiske forskjeller

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,8 prosent, 7,6 prosent, 6,2 prosent, og 7,0 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Grane kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 8,9 prosent sykefravær. Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Grane kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 8,9 prosent sykefravær.

Moskenes lavest i Lofoten

I Lofoten er situasjonen slik.

Værøy 6,1 prosent

Røst 5,8 prosent

Moskenes 4,7 prosent

Flakstad 6,9 prosent

Vestvågøy 7,7 prosent

Vågan 5,7 prosent

Det er bare tre kommuner i Nordland som har lavere sykefravær enn Moskenes.

Nordland har, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste sykefraværet i landet Landet som helhet har økning på 4,7 prosent.

Kommentarer til denne saken