Høyre og Frp vil legge ned Figurteateret

Høyre og Frp vil legge ned Figurteateret i Nordland i Stamsund. Pengene skal blant annet brukes på øvingsfartøy på Gravdal.