Kaster 37 prosent av fisken over bord

TURISTFISKE: Nærmere 400.000 fisk er rapportert fra fisketurismen i Nordland. Her fra Å der to fiskebedrifter leier ut båter.   Foto: Magnar Johansen

TURISTFISKE: Nærmere 400.000 fisk er rapportert fra fisketurismen i Nordland. Her fra Å der to fiskebedrifter leier ut båter. Foto: Magnar Johansen

Artikkelen er over 1 år gammel

381.374 fisk har så langt vært på kroken til fisketurister i Nordland.

DEL

Det går fram av rapporteringene fra de 106 registrerte turistfiskebedriftene i fylket til Fiskeridirektoratet. Rapporteringene gjelder fra januar og fram til 25. juli.

50.000 turer

Foreløpig ligger det ikke ferske tall for fordelingen mellom ulike fiskeslag, og hvor mye som er beholdt og kastet over bord igjen av fangsten. Den siste oversikten, som er fra midten av juli og gjelder hele landet, viste at 791.818 stykker fisk var ført på land, mens 477.706 ble sluppet ut i havet igjen. 37 prosent av fisken som ble kastet over bord var torsk.

Rapporteringen omfatter ca. 50.000 fisketurer.

Av den totale fangsten i Nordland på 213.528 stykker fisk, registrert i midten av juli, var 146.521 torsk. Sei utgjorde 60.800, mens det var rapportert om 2283 stykker kveite. Tallene indikerer at ca. 40 prosent av kveita settes ut i sjøen igjen.

606 turistfiskeaktører i landet tilbyr fisketurer etter torsk. Over 30 prosent av det totale kvantumet som er tatt til nå, er fisket i Nordland.

Ordningen med frivillig registrering av turistfiskebedrifter ble innført høsten 2016 for å få bedre oversikt over kvantum. Turister som fisker fra registrerte anlegg får ta med seg 20 kilo fisk ut av landet. Ved anlegg som ikke er registrert er grensen ti kilo.

– Bedre oversikt

Turistfiskebedriftene rapporterer inn fangst en gang per måned.

– Registreringsordningen gjør det enklere å holde kontroll med hvor stort kvantum som tas ut, under forutsetning av at det meste rapporteres. Turistene skal rapportere både fisk som tas med på land, og fisk som slippes ut igjen, sier seniorrådgiver Per Sagen i Fiskeridirektoratet.

– Kontrollerer dere anleggene?

– Vi har hatt noen kontroller fra Bodø og nordover. Jeg registrerer også at meldingen om at det er stoppet færre turister med for mye fisk i bilen på vei ut av landet. Hva årsaken er vet jeg ikke. Kanskje kan det ha noe å gjøre med rapportering. De fleste fisketurister vil nok helst være på registrerte anlegg siden de kan ta med dobbelt så mye fisk som fra et uregistrert anlegg, sier Sagen.


Artikkeltags