Dette er de mest fryktede skrekkscenarioene i Nordland - Lofoten topper listen

Skrekkscenarioene i Nordland er revidert.