Den svenske regjeringen vil ha flere svar før en endelig avgjørelse tas.

Bakgrunnen for beslutningen om å utsette den planlagte overgangen til DAB+-radio i 2022 er at det fortsatt er altfor mange uklarheter knyttet til en overgang til DAB+, opplyser kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke til Svenska Dagbladet.

Skrote ikke 10 millioner radioer

Ifølge avisa lytter 5,7 millioner svensker til radio hver dag. Den forrige regjeringen vedtok overgang til DAB+ og slukking av FM-sendingene i 2022. Dagens regjering ser store utfordringer med denne beslutningen, blant annet ved at ti millioner radioapparater må kasseres og erstattes av lytterne.

Kritikerne peker også på andre ulemper ved overgang til DAB+, blant annet konsekvenser for totalforsvaret og katastrofeberedskapen i Sverige. DAB-nettet vil ikke ha en dekningsgrad som når hele landet.

Fokus på Norge

Svenska Dagbladet skriver at den svenske regjeringen vil følge utviklingen i Norge, som har besluttet å stenge FM-nettet til fordel for DAB+ i 2017. Det skyldes blant annet et større behov for renovering av FM-senderne her i landet enn i Sverige.  Ikke minst vil den svenske regjeringen vurdere hvordan Norge forvalter forsvars- og sikkerhetsaspekter i forbindelse med overgangen.

IKT Norge

I en pressemelding skriver Per Morten Hoff i IKT-Norge at den norske beslutningen om å slukke FM-nettet med tvang framstår som stadig mer oppsiktsvekkende etter det svenske vedtaket.

Norge alene

Hoff skriver at Norge er det eneste landet som har besluttet å stenge FM-nettet, og at alle andre land som har besluttet å innføre DAB har vedtatt ikke å stenge FM-nettet.