Blåskjell i Lofoten kan spises, men giftvarsel ellers i landet

Blåskjellene i farvann som har algedannelser i sjøen, kan nå være giftige.

Blåskjellene i farvann som har algedannelser i sjøen, kan nå være giftige. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

I Lofoten og i Steigen er det ikke funnet gift i blåskjellene, men det er det på Helgeland og i Vesterålen.

Ved Måløyvær i Steigen et et sted prøver tas, og man kan trygt ut neste uke spise både kuskjell og blåskjell.

Også ved Valbergene i Vestvågøy i Lofoten tas det prøver, og blåskjell er trygg mat ut neste uke da nye prøver tas.

Med prøvene som er tatt (ved Møkland i Bø)  i Vesterålen er giftige og må ikke spises. Det samme gjelder i Nordreisa i Nord-Troms, mens prøver tatt ved Tromsø ikke viste tegn til gift.

Det er algedannelser i sjøen som fører til at blåskjellene nå blir giftige.

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Rådene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Det er kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke.

Blåskjellvarsel er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Programmet for 2017 omfatter ca 17 faste prøveuttakssteder som skal overvåkes hele året.

I sommerhalvåret (f.o.m ca påske - september) øker antall prøveutakssteder til ca 35.

Blåskjellvarsel finnes også på en app som man kan hente både til iPhone og Android telefoner.

Artikkeltags