Gå til sidens hovedinnhold

Dette er hurtigbåtsaken i Lofoten

Artikkelen er over 3 år gammel

Nordland fylkeskommunes foreslått samferdselskutt vekker reaksjoner. Her er en oversikt over saken.

Nordland fylkeskommune skal vedta et nytt såkalt samferdselskart i sitt møte i Svolvær over helga. Det betyr at fylkespolitikerne skal vedta hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet i fylket skal se ut i framtiden.

Fylkesrådet har landet på en lang rekke forslag som har vakt mye debatt i hele fylket, også i Lofoten.

Rutekutt og nye rutetider

For Lofoten handler i det i hovedsak om kutt og endringer i hurtigbåttilbudet mellom Svolvær/Skrova og Bodø

  • I dag går Nordlandsekspressen (NEX2) daglig, hele året mellom Bodø og Svolvær. Sier politikerne ja til forslaget som nå behandles skal den kun gå til Svolvær fra Bodø på fredager og tilbake søndag syv måneder i perioden oktober - april. Dette har vakt en rekke reaksjoner, spesielt knyttet til Skrova men også vinterturisme og helsereiser fra Lofoten er nevnt.

  • Om sommeren snus tidspunktene i tidtabellen mot dagens tilbud, slik at båten vil gå fra Bodø klokken 10.00 til Svolvær og returnere til fylkeshovedstaden 1400 med ankomst der 1710 på ukedager. I dag muliggjør rutene dagsturer til Bodø fra Svolvær og Skrova. Kritikerne mener forslaget til nye rutetider vil gjøre ruta mindre attraktiv på sommeren, blant annet fordi båten går til Lofoten før det lander fly i Bodø.

  • Da saken ble lagt fram i september oppstod en oppfatning av at fylkesrådets forslag innebar en ekstra tur Svolvær - Bodø om sommeren med hurtigbåten. Dette er ikke riktig, denne ekstra turen er det Steigen og Hamarøy som får. Lofoten får ett anløp på ukedagene om sommeren, men nå altså med ankomst Bodø på ettermiddagen. Fredag vil båten gå to turer fra Bodø og en tur fra Svolvær. Lørdagsruta opprettholdes også på sommeren.

  • Fylkesrådet mener at for å kompensere for færre avganger med hurtigbåten på vinteren skal en tidligere fergeavgang fra Skrova gjøre det mulig å nå fly fra Svolvær. Det betyr også at kveldsferga fra Skrova til Svolvær blir borte om vinteren.

  • Fylkeskommunen skal også kjøpe nye hurtigbåter til Nordlandsekspressen. Både den ruta som går til Sandnessjøen og NEX 2 som går til Svolvær fra Bodø. I dag frakter hurtigbåten gods, og leverer blant annet 300 tonn gods i Skrova årlig. Den nye båten som skal gå til Lofoten får ikke godsmulighet slik som ruta sørover til Helgeland, og varer må i framtida sendes med ferga til Skrova.

Les hele utredningen med skisse til ny tidtabell her: Samferdselskart

- Stor usikkerhet

Fra fylkeshold har man både nå og i tidligere runder om saken vist til at overføringene fra regjeringen går ned, og at man derfor må spare.

Man regner i denne saken både med å kutte 24.5 millioner og øke inntektene med 25 millioner. Samlet skal det gi et driftsnivå 49.5 millioner kroner under 2017-nivået. Samtidig innrømmer fylkesrådet i saken at beregningene og kalkylene er usikre.

- Det er stor usikkerhet knyttet til beregningene, spesielt knyttet til fremtidige anbudskonkurranser, skriver fylkesrådet.

Passasjertall

Et av argumentene for å kutte i hurtigbåten til Lofoten på vinteren er at den brukes lite på ukedagene i følge fylkesrådets utredning.

I sakspapirene viser tallene til fylket for reiser over Vestfjorden at det en gjennomsnittlig mandag på vinteren reiste 25 passasjerer i snitt retning Bodø fra Svolvær mot 35 om sommeren. På en gjennomsnittlig torsdag var det 30 avstigende reisende i Svolvær om vinteren mot snaut 60 om sommeren.

Fylkeskommunen mener tallene deres viser at det er nettopp fredag til Svolvær og søndag til Bodø det er flest reisende på vinteren.

Man opererer også i saken med et gjennomsnitt helt nede i to reisende per tur på vinteren på de aktuelle dagene man vil kutte tilbudet på, samferdselssjef Odd-Steinar Åfar Viseth i Nordland fylkeskommune opplyser overfor Lofotposten at dette tallet kun dreier seg om reisende mellom Skrova og Bodø, og heller ikke er inkludert reisende mellom Skrova og Svolvær.

Fra skipsekspedisjonen i Skrova har man pekt på at tallet på reisende til og fra Svolvær i februar i fjor var 1800. Totalt hadde Skrova 4000 reisende til og fra i hele fjor. Tallet for Svolvær til og fra var årlig i fjor 23.000 i følge skipsekspedisjonen.

- Jeg synes det er brukbart på vinteren, uttalte Helge Rishatt til Lofotposten denne uka og fortalte at han mandag 2.oktober hadde 13 personer på kaia som skulle til Bodø

Formannskapet i Vågan viser i en uttalelse til at kuttene fylkesrådet legger opp til garantert vil fjerne tilbudet til 7000 reisende fra Svolvær og Skrova og tvinge disse over på andre former for transport. Et argument fra motstanderne i Lofoten er at flyene allerede i dag er vanskelig å få plass på samt et mer kostbart tilbud.

Avgjøres over helga

Fylkestinget møtes i Svolvær mandag til onsdag. Flere grupperinger skal ha møter med opposisjon og posisjon for å legge fram sin sak, både en delegasjon fra Skrova samt Vågan næringsforening og politikere lokalt møter fylkespolitikerne søndag.

Fredag kveld reiste samferdselskomiteen til fylkestinget til Skrova for å ha møter før behandlingen. I komiteen sitter blant annet Turid Ringstad fra Vågan for Arbeiderpartiet og Bente Anita Solås fra Vestvågøy for Høyre. Komiteen avgir sin innstilling før endelig vedtak i fylkestinget.

Se videointervju med næringsdrivende i Vågan som frykter konsekvensene:

Les også mer om saken:

Siste innspurt i hurtigbåtsaken: - Vis engasjement!

Bodø-ordføreren: – Forstår uroen for et redusert tilbud

FRP vil utsette saken om nytt samferdselskart i Nordland

– Næringslivet vil beholde hurtigbåten

Idretten frykter hurtigbåt-kutt: - Vi er ofte på tur og vi bruker båten!

Nytt samferdselskart: – Tenk på et framtidsrettet tilbud

Vestvågøy-ordføreren stiller seg bak kravene fra Vågan

– Frp vil ikke kutte i rutetilbudet til Lofoten

Kommentarer til denne saken