Rektor kjøpte bilder av barn utsatt for seksuelle overgrep

En skoletopp i Nordland har vært varetektsfengslet i flere uker.